Workshop Handicap + Studie: gedeeld eigenaarschap

Infographic VN-verdrag Handicap van H+S

De implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (het IVRPH of het VN-verdrag Handicap) is van start. Op initiatief van expertisecentrum Handicap + Studie hebben verschillende onderwijsinstellingen de intentieverklaring ondertekend, waarmee ze beloven actief aan de slag te gaan met de implementatie van het verdrag. In de praktijk blijkt het soms echter lastig om samen stappen te zetten. Want: wat is er precies nodig voor effectieve uitvoer van het verdrag? En wie is er verantwoordelijk? 

Op maandag 4 februari 2019 gaf ik bij de bijeenkomst “Naar gedeeld eigenaarschap” een workshop over het effectief inzetten van betrokkenen en het belang van goede informatie. Als ervaringsdeskundige vertel ik over mijn ervaringen op het hoger onderwijs, leg ik de basis van het verdrag nog eens rustig uit, en zet ik de groep actief aan het werk om inventieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken uit de praktijk. 

Update: 

Afgelopen maandag sprak ik bij de VN-verdrag werkgroep van Handicap + Studie over gedeeld eigenaarschap en het effectief implementeren van het VN-verdrag Handicap op onderwijsinstellingen. Het was een interessante bijeenkomst waar ik, naast het doen van mijn verhaal, de deelnemers aan het werk zette met interessante vragen uit de praktijk en ze uitdaagde tot het vinden van originele oplossingen voor verschillende vraagstukken. 

We gingen onder andere aan de slag met de werkdruk van docenten, het bereiken van studenten met een functiebeperking en de betrokkenheid van andere medewerkers (anders dan docenten) bij de toegankelijkheid van onderwijsinstellingen. 

Ook een workshop op maat over studeren met een functiebeperking of een andere vraag? Neem contact op via jiska@stad-ogier.nl 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *