Intentieverklaring VN-verdrag Handicap EUR

Op 9 oktober 2019 werd bij de Erasmus universiteit Rotterdam (EUR) de intentieverklaring van Handicap + Studie. Met ondertekening van de intentieverklaring beloofd de universiteit zich actief in te zetten voor toegankelijk hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking, een recht dat voortvloeit uit het VN-verdrag handicap. Zo’n intentieverklaring is natuurlijk niet niks. Er was dan ook een mooi programma georganiseerd waarin ervaringsdeskundigheid een belangrijk en groot onderdeel was. 

Het ondertekenen van de intentieverklaring is goed nieuws voor studenten met een functiebeperking die studeren aan de EUR of die dat nog van plan zijn. De universiteit is natuurlijk al langer bezig met toegankelijk onderwijs, en binnen de universiteit is er dan ook een aparte werkgroep die zich bezighoud met dit thema. Toch biedt het VN-verdrag Handicap weer nieuwe handvatten waarmee de universiteit aan de slag kan gaan. 

Rector-Magnificus Rutger Engels ondertekende de intentieverklaring onder toeziend oog van oud-student Britt. © EUR

Wat ze in ieder geval al goed begrepen hebben, is het belang van ervaringsdeskundigheid. In de twee uur durende bijeenkomst was dan ook bijna een uur van de tijd gereserveerd voor ervaringsdeskundigen. Oud-EURstudent Britt vertelde over haar ervaringen als geneeskundestudent en welke hobbels ze bij haar studie tegenkwam. Hoewel lang niet iedereen erin geloofde heeft Britt inmiddels haar masterdiploma geneeskunde op zak; een mooie prestatie die laat zien hoe je met de juiste attitude je dromen waar kunt maken. 

Als een van de laatste onderdelen – ik kon niet eerder aanwezig zijn omdat ik immers ervaringsdeskundige ben en dus gewoon in college zat die dag – mocht ik mijn ervaringen delen. Daarbij gaf ik een korte inleiding op de kern van het VN-verdrag Handicap, en zette ik de aanwezigen aan het werk om eens actief aan de slag te gaan met simpele oplossingen. Naast een mooie samenwerking, kwamen hier ook ontzettend mooie ideeën over. Belangrijk thema’s waren de bespreekbaarheid van mogelijke problematiek en de digitale beschikbaarheid van colleges. 

Verschillende aanwezigen gaven aan dat het ontzettend belangrijk is dat een functiebeperking beschikbaar is, en dat er een veilige cultuur is. Veel te vaak zijn er in de maatschappij nog vooroordelen waardoor mensen het moeilijk vinden om de juiste ondersteuning te vragen en krijgen. Er werden suggesties gedaan om actiever hulp te bieden, met buddy’s te werken en ondersteuning te bieden vanuit ervaring. Ook voor digitale oplossingen was aandacht, een van de aanwezigen opperde om college’s digitaal beschikbaar te maken met ondertiteling, iets wat steeds vaker met software automatisch kan worden geregeld. Dit sloot mooi aan op een ander punt van mij; soms lijkt een aanpassing misschien voor een kleine groep, maar in veel gevallen hebben meer mensen profijt van toegankelijkheidsmaatregelen dan je in eerste instantie misschien zou verwachten. 

Kernboodschap van mijn presentatie was, zoals altijd: ervaringsdeskundigheid is key! 

 

Ook op zoek naar een ervaringsdeskundige spreker? Mail naar jiska@stad-ogier.nl