HSL symposium Duurzaam Organiseren 2019

Vandaag, 21 november, organiseerde de Hoge School Leiden het symposium Duurzaam Organiseren. Kernwaarden voor vandaag waren werken vanuit diversiteit, transparantie en rechtvaardigheid. Thema’s waar ik mij natuurlijk goed in kan vinden. Onder diversiteit valt natuurlijk het studeren met een functiebeperking, maar ook het aannemen van medewerkers met een functiebeperking. Rechtvaardigheid is altijd een interessant thema, vooral als je op zoek gaat naar de balans tussen ondersteuning en maatschappelijke kosten (in geld of andere zaken). Een interessant symposium dus, om bij te zijn.

Ik was er niet de hele dag bij, om alle mooie verhalen te horen, maar ik had wel een heel actieve rol. Vandaag mocht ik namelijk aansluiten bij de workshop van Martine Baadenhuijsen, van All inclusive at work. Zij verzorgde vandaag een workshop van een uur waarbij iedereen even ervaringsdeskundig werd op het gebied van werken met een functiebeperking. Met verschillende creatieve middelen en opdrachten kreeg iedereen een beperking aangemeten, waarna de groep in subgroepjes van 4 of 5 mensen een opdracht uit moesten voeren.

Achteraf bespraken we met elkaar met welke handicaps de verschillende opgelegde beperkingen mogelijk een connectie hadden en natuurlijk hoe iedereen de opdracht ervaren had. Daaruit konden weer wijze lessen worden getrokken, bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om altijd met elkaar te blijven communiceren. Niet alleen over wat iemand misschien niet kan, maar vooral over wat iemand wél kan en wat iemand zou willen.

Door een oplettende docent konden vandaag niet alleen de ingeschreven bezoekers van het symposium met de korte workshop proeven aan de interessante lessen van Martine, maar kon er een hele klas aansluiten. Een bijzonder waardevolle les dus voor de studenten vandaag.

Martine en ik vonden deze middag allebei zeer geslaagd, dus zullen we in de toekomst zeker contact houden en kijken hoe we elkaar kunnen blijven versterken!