Workshop Handicap + Studie: gedeeld eigenaarschap

Infographic VN-verdrag Handicap van H+S

De implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (het IVRPH of het VN-verdrag Handicap) is van start. Op initiatief van expertisecentrum Handicap + Studie hebben verschillende onderwijsinstellingen de intentieverklaring ondertekend, waarmee ze beloven actief aan de slag te gaan met de implementatie van het verdrag. In de praktijk blijkt het soms echter lastig om samen stappen te zetten. Want: wat is er precies nodig voor effectieve uitvoer van het verdrag? En wie is er verantwoordelijk?  Continue reading “Workshop Handicap + Studie: gedeeld eigenaarschap”

Artikel Handicap & Recht

Mijn eerste juridische publicatie is vanaf nu te lezen in het tijdschrift Handicap & Recht van Boom Juridisch Uitgevers! In mijn artikel ‘Ervaringsdeskundigen tegen loondispensatie; hoe intentie, ervaring en rechtmatigheid ver uit elkaar kunnen liggen’ vertel ik over de regeling loondispensatie versus loonkostensubsidie, de juridische en maatschappelijke argumenten tegen loondispensatie en de actie van Wij Staan Op! tegen loondispensatie in de Participatiewet.

Continue reading “Artikel Handicap & Recht”