Artikel Handicap & Recht

Mijn eerste juridische publicatie is vanaf nu te lezen in het tijdschrift Handicap & Recht van Boom Juridisch Uitgevers! In mijn artikel ‘Ervaringsdeskundigen tegen loondispensatie; hoe intentie, ervaring en rechtmatigheid ver uit elkaar kunnen liggen’ vertel ik over de regeling loondispensatie versus loonkostensubsidie, de juridische en maatschappelijke argumenten tegen loondispensatie en de actie van Wij Staan Op! tegen loondispensatie in de Participatiewet.

Lees het artikel

 

Het artikel is een Open Access artikel en blijft dus openbaar beschikbaar voor lezers via de website van de uitgever. Bijzonder voor deze uitgave is dat de eerste week álle artikelen openbaar inzichtelijk zullen zijn vanwege Wereld Gehandicaptendag (3 december).

Lees het hele nummer

 

De officiële samenvatting van mijn artikel luidt als volgt:
Mensen met een handicap op gelijke voet laten participeren in de samenleving. Al voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, verder aan te duiden als het IVRPH, was het een belangrijk onderwerp voor de wetgever. Op het gebied van werk zou de invoering van de Participatiewet, in samenhang met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet), dit gaan bewerkstelligen. Arbeidsgehandicapten moeten zo veel mogelijk in reguliere banen aan het werk, waardoor sociale werkplaatsen niet meer nodig zijn – zo was de gedachte. Drie jaar later blijkt dat de overheidssector achter ligt op het schema van de banenafspraak. Waar de marktsector ruim zevenduizend banen meer heeft gecreëerd dan gepland, blijft de overheid op een kleine 6.500 banen steken, nog geen 65% van het doel voor 2017. Er moest dus actie ondernomen worden. Dat werd als reden aangevoerd om een systeem van loondispensatie in het regeerakkoord op te nemen. Het primaire doel was om ‘mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te geven op duurzaam werk’. Als actief kernlid bij Wij Staan Op! was ik nauw betrokken bij de lobby om loondispensatie uit de Participatiewet weg te houden. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *