Mobiliteitsvisie Leiden

Op 13 maart hield de gemeente Leiden een bijeenkomst voor haar inwoners en belanghebbenden om mee te denken over de Mobiliteitsvisie 2040. Deze bijeenkomst was erop gericht om belangen en ideeën samen te brengen, om er zo voor te zorgen dat Leiden ook de komende jaren weer bereikbaar en mobiel blijft. Als inwoner en ervaringsdeskundige op het gebied van (gebrekkige) toegankelijkheid, kon ik natuurlijk niet ontbreken. Aan de ronde tafels dacht ik mee over de thema’s “De juiste parkeerder op de juiste plek”, “Leiden zet de fiets op 1” en “Ruim baan voor voetganger en openbaar vervoer”. 

Aan de tafels gaf ik onder andere de volgende punten mee:

  • Met enige regelmaat zorgt een overdaad aan geparkeerde fietsen voor gevaarlijke situaties; met name voor blinden en slechtzienden omdat de fietsen geparkeerd staan op geleidelijnen en bij oversteekplaatsen. Daarnaast zorgt de overvloed aan fietsen voor beperkte doorgang voor mensen die een hulpmiddel gebruiken en zijn bushaltes slecht bereikbaar. Voor buitenmaten fietsen (bijvoorbeeld met een krat voorop, bakfietsen maar ook zeker driewielers of anders aangepaste fietsen) en elektrische fietsen voldoen veel stallingsplekken niet, waardoor deze gedwongen worden anders te parkeren. Oplossingen kunnen zijn; 
    • Meer fietsenstallingen die beter aansluiten op de vraag (geschikt voor elektrische fietsen en buitenmaten bijvoorbeeld);
    • Bewustwording creëren onder bewoners en bezoekers van de stad. Niet iedereen blijkt op de hoogte van het belang van geleidelijnen, en steeds meer geleidelijnen ‘vallen weg’ in een ontworpen straatbeeld waardoor ze niet opvallen. 
    • (Meer) handhaving op gevaarlijke punten zoals oversteekplaatsen en geleidelijnen. 
  • Veel rolstoelgebruikers ervaren ontoegankelijkheid rond het OV, met name van bussen is een vaak gehoorde klacht dat buschauffeurs mensen laten staan of weigeren te helpen. Een vertegenwoordiger van Arriva was hierover erg verbaasd en verzekerde mij ervan dat chauffeurs verplicht zijn om te helpen waar mogelijk. Met Arriva heb ik dan ook contactgegevens uitgewisseld om binnenkort samen te kijken hoe we deze ervaring kunnen veranderen en buschauffeurs beter kunnen informeren. 
  • Met de invoering van milieuzones dreigt uitsluiting voor mensen die een aangepaste auto hebben en deze niet kunnen vervangen voor een moderner model. Ik heb de gemeente verzocht een algemene uitzondering te maken voor alle gebruikers van een GPK, zodat zij ten alle tijden overal kunnen blijven rijden. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *