Brief: toegang tot het recht

Eind juni van dit jaar had ik het voorrecht aanwezig te mogen zijn bij het symposium “toegang tot het recht” van het College voor de Rechten van de Mens. Met een klein groepje sprekers op het gebied van toegankelijkheid voor mensen met een beperking werd besloten dat er nog veel te doen is aan toegankelijkheid, en dat het hoog tijd was om dat aan te pakken. Daarom schreef ik met Ottilie Laan, bouwrechtadvocaat in Amsterdam, een brief vanuit ervaringsdeskundigheid.

Lees de brief: Toegang tot het recht

Ottilie heeft zelf een fysieke beperking en komt als advocaat allerlei obstakels tegen bij rechtbanken. Ook weten we uit verhalen en ervaringen dat advocatenkantoren nog veel kunnen verbeteren. Als ervaringsdeskundigen roepen wij daarom iedereen in de rechtspraak op: ga met ons in gesprek over betere toegankelijkheid van het recht.

Over de brief zijn inmiddels ook een aantal artikelen verschenen: klik op een logo om het artikel te openen.

Logo Mr.
Mr. Online
Advocatenblad

Update 28 maart

De reacties op de brief zijn erg positief geweest. Verschillende rechtbanken namen contact op en ook de Raad voor de Rechtspraak wilde vaak met ons in gesprek. Die afspraak is dan ook ingepland, maar moest helaas door ziekte worden verplaatst. De hoop en verwachting was nog steeds dat er snel nieuwe stappen gezet zouden kunnen worden, toen de coronacrisis uitbrak. Hoewel overwogen is om de afspraak digitaal doorgang te laten vinden, is besloten het gesprek voor onbepaalde tijd uit te stellen, omdat ook het rechtstelsel op dit moment enorm druk is.