Lustrumcongres CP-net

Op 5 juni 2019 vierde CP-net een bijzonder lustrum: de organisatie werd 5 jaar oud. Dat werd gevierd met een lustrumcongres waarbij verschillende betrokkenen waren uitgenodigd om te luisteren, én te spreken. Ook ik was uitgenodigd om iets te vertellen vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid. Een bijzondere uitnodiging van mijn oud-revalidatiearts die ik een paar maanden geleden op een andere gelegenheid voor het eerst in 15 jaar weer zag.  Continue reading “Lustrumcongres CP-net”

Boekrelease + pre-order “Our City? Countering Exclusion in Public Space” STIPO

In februari schreef ik al over het interessante gesprek dat ik met Nienke van STIPO voerde over inclusieve steden. Nu is het dan eindelijk zo ver; het boek rolt binnenkort van de persen en is nu al te bestellen.  Aan deze publicatie is internationaal gewerkt door verschillende experts en deskundigen op het gebied van inclusieve steden. Aan kennis, kunde en diversiteit zal het dus zeker niet ontbreken. Ik ben vereerd dat ik door middel van een uitgebreid interview een bijdrage mocht leveren aan deze publicatie.  Continue reading “Boekrelease + pre-order “Our City? Countering Exclusion in Public Space” STIPO”

De toekomst van parkeren in Leiden

Leiden groeit, het aantal autobezitters groeit, en het aantal parkeerplaatsen… dat groeit niet altijd hard genoeg mee. Een bijzonder type parkeerplaats is de algemene Gehandicapten ParkeerPlaats, de GPP. Deze plekken zijn belangrijk voor mensen met een handicap die een GehandicaptenParkeerKaart (GPK) hebben. Met Wij Staan Op! zet ik mij al jaren in voor betere, eerlijke en centrale regels rond het GPK-parkeren. Omdat de centrale overheid helaas niet mee wil werken aan centralisatie van regels en tarieven, worden op andere manieren naar oplossingen gezocht. Eén van de dingen die hieruit is voortgekomen is dat Wij Staan Op! met het CIB samenwerkt om een landelijke parkeerapp te ontwikkelen. Binnen Wij Staan Op! ben ik degene die alle zaken rond de GPK acties beheert. Zo kwam ik in contact met vertegenwoordigers van de gemeente Leiden die interesse hadden in de app.  Continue reading “De toekomst van parkeren in Leiden”

Mobiliteitsvisie Leiden

Op 13 maart hield de gemeente Leiden een bijeenkomst voor haar inwoners en belanghebbenden om mee te denken over de Mobiliteitsvisie 2040. Deze bijeenkomst was erop gericht om belangen en ideeën samen te brengen, om er zo voor te zorgen dat Leiden ook de komende jaren weer bereikbaar en mobiel blijft. Als inwoner en ervaringsdeskundige op het gebied van (gebrekkige) toegankelijkheid, kon ik natuurlijk niet ontbreken. Aan de ronde tafels dacht ik mee over de thema’s “De juiste parkeerder op de juiste plek”, “Leiden zet de fiets op 1” en “Ruim baan voor voetganger en openbaar vervoer”.  Continue reading “Mobiliteitsvisie Leiden”

Workshop Handicap + Studie: gedeeld eigenaarschap

Infographic VN-verdrag Handicap van H+S

De implementatie van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (het IVRPH of het VN-verdrag Handicap) is van start. Op initiatief van expertisecentrum Handicap + Studie hebben verschillende onderwijsinstellingen de intentieverklaring ondertekend, waarmee ze beloven actief aan de slag te gaan met de implementatie van het verdrag. In de praktijk blijkt het soms echter lastig om samen stappen te zetten. Want: wat is er precies nodig voor effectieve uitvoer van het verdrag? En wie is er verantwoordelijk?  Continue reading “Workshop Handicap + Studie: gedeeld eigenaarschap”

Artikel Handicap & Recht

Mijn eerste juridische publicatie is vanaf nu te lezen in het tijdschrift Handicap & Recht van Boom Juridisch Uitgevers! In mijn artikel ‘Ervaringsdeskundigen tegen loondispensatie; hoe intentie, ervaring en rechtmatigheid ver uit elkaar kunnen liggen’ vertel ik over de regeling loondispensatie versus loonkostensubsidie, de juridische en maatschappelijke argumenten tegen loondispensatie en de actie van Wij Staan Op! tegen loondispensatie in de Participatiewet.

Continue reading “Artikel Handicap & Recht”